Υφαντά Γαλόνια

Υφασμένα ελαφριά ιερατικά γαλόνια για ιερατικές στολές και Αγίες Τράπεζες.