Κουμπιά

Κουμπιά για ιερατικά άμφια.

Υψηλής ποιότητας μεταλλικά και πλαστικά κουμπιά που δεν χάνουν τη λάμψη τους με την πάροδο του χρόνου.