Κεντημένοι Σταυροί

Κεντημένοι σταυροί για άμφια αρχιερέα, ιερέα και διακόνου.

Για κάθε ΣΕΤ σταυρών που αγοράζετε έχετε δώρο μια θήκη.